otrdiena, 2008. gada 8. janvāris

Es iegäju sevii un nu es eju ärä. Es eju no vinja
ärä.
Tas vairs neesmu es, bet tas jau ir vinjsh. Un ko
es toreiz vinjä mekleeju? Tas ir miris cilveeks. Tas
nomira iignumä. Nomira nicinädams. Nomira,
pats sev apnicis.
Es eju no vinja ärä.
Es izeju no vinja ärä. Tagad man vinjsh jäiezärko.
Lüdzu, man mezjgjiines par 10 rubljiem. Lüdzu, man
naglas- divarpuscolliigäs. Krunkainais viitekli,
päräk ilgi es tevii dziivoju. Tagd never tkai acis
valjä! Divarpuscolliigo- vienä stürii,
dvarpuscolliigo- katrä stürii! Tu esi miris,
ienaglots, un tevi raks zemee.
Juus neraudiet! Kapseeta ir cilveeces sanäcijai.
Nomirst iignais, un nomirst apnikushais, nomirst
viss, kas ir nepseejiigs vielu mainjai.
Pie kapa speeleejiet marshus! Dzeltenus kä
saulespukjes un baltus kä äbeljdärzus-vinjsh ir
miris, shis nozjeelojamais! Pie kapa seeleejiet stiprus
marshus- shausmiigi gribas eest. Un dziedät. Melns
bija vinja iignums, lai uz vinja kapa dzied balta
lakstiigala! Beerzi ir balti, un logu rämji ir balti-
balts ir celjsh, pa kuru es ieshu atpakalj.

/I.Zedonis/_________

un juus varat teikt ko vien sirds kaaro, bet man buus ko mazbeerniem pastaastiit.///atvainojos par rakstiibu- väcu klaviatüra, nebija iekshä pärshtelleet..